0-36 Ay bebeği ile iletişim 

         Anne-baba ve bebek arasındaki iletişim, bebek henüz anne karnındayken başlar ve Yaşam boyu devam eder.

Bebek doğduktan sonra konuşmamada annesiyle iletişim kurmak için çabalar.Bebeğin annesiyle iletişim kurmak için gösterdiği ilk girişimi;Göz kontağı kurmaya çalışması, bakışlarını takip etmesi, anlamsız sesler çıkarması ve gülümsemesi Örnek olarak verilebilir. 

          Bebek beslenirken, altı yâda giysileri değiştirilirken yapılan isler hakkında, onunla Sürekli konuşulmalıdır. Bebeğe şarki söylenmeli, parmak oyunları oynatılmalı, basit Hikâyeler anlatılmalı ve okunmalıdır.

Bebeğin hareketleri de takip edilmelidir. Bebek isteklerini ya da duygularını ağlayarak, Vücut hareketleriyle belli eder. Bu nedenle ağlamasına kayıtsız kalınmamalı, Bebek hemen kucağa alınmalıdır. Böyle davranıldığı zaman bebek anneye güven duyacak ve Ona bağlanacaktır.
İnsanlar arasında kurulan işbirliği ancak iletişim yoluyla sağlanabilir. Anne baba ve çocuk arasındaki iletişimin temelleri, bebeklik döneminde atılır. Bu sebeple Bebekle kurulan iletişim sağlıklı olmalıdır; çünkü bebekle kurulan sağlıklı iletişim, bebeğin Tüm yaşamını etkileyerek, kendine güvenen ve mutlu bir birey olmasını sağlayacaktır. Örneğin; Bebeklik döneminde temel ihtiyaçların zamanında karşılanmaması, bebekte güvensizlik duygusunu Oluşturacaktır.

          Yakin çevrenin çocuğa gösterdiği olumlu ve olumsuz tepkiler, çocuğun kişiliğinin Gelişmesinde önemli rol oynar. Söylediklerine aldırış edilmeyen, fikrini belirtmeyen veya Belirttiği zaman sürekli eleştirilen çocuk içine kapanık güvensiz ve huysuz olabilir. Buna Karşılık, söyledikleri çok önemli olmasa da dinlenen, önemsenen, fikrini belirtmesine izin verilen, sürekli eleştirilmeyen çocuk ise daha güvenli, daha sosyal ve daha sağlıklı bir kişilik geliştirir.

          Çocuk, iletişimi anne ve babasından öğrenir. Anne ve babasının davranış modelini benimser. Ailesi küçükken ona nasıl davrandıysa onlarda yetiksin olduklarında çocuklarına ayni şekilde davranırlar. Örneğin; anne-baba saygısız davranıyorsa çocuk da iliksilerinde saygısız olur. Anne baba sürekli eleştirici ise; çocukta bir şey beğenmeyen, huysuz ve eleştirici bir kişi olur.Anne ve babalar belirli aralıklarda, çocuklarıyla kurdukları iletişimi değerlendirmeli ve öz eleştiri yapmalıdır.

Eğer bu yapılabilirse ebeveynler çocuklarıyla hem daha iyi iletişim kurar ve hem de onlara iyi birer örnek olurlar. Çocukla iletişim kurarken olumlu bir bakış açısıyla çocuğa bakmalı ve gerektiğinde onurlandırılmalıdır.1.2. İletişimin Özellikleri kendisine güvenen insanların gereksinim duyacağı en önemli özelliklerinden birisi,İnsanlarla iyi iletişim kurabilmeleridir. Bu beceri, doğuştan getirilmediği için sonradan edinilir.İletişimin özellikleri; 

- Dinlemek ( Etkin dinlemek )

- İşbirliği içine girmek

- Sen mesajı yerine, ben mesajı vermek

 - Empati kurmak

 Yazılarımızın başlıklarını tıklayarak devamını okuyabilirsiniz.